Home ଖେଳ ୨-୦ ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଆଗୁଆ !

୨-୦ ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଆଗୁଆ !

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପୁରୁଷ ଦଳ ପରେ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ତେବେ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତୀୟ ମହିଳାଦଳ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଙ୍ଗି କରିବାର ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦଳକୁ ୪୪.୨ ଓଭରରେ ୧୬୧ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା । ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୬୨ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା । ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ୯୦ ରନର ଇନିଂସ ଏବଂ ମିତାଲି ରାଜଙ୍କ ଦମଦାର ୬୩ ରନ ବଳରେ ୩୫.୨ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୨ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା । ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟକା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ୧୫ ରନରେ ୨ଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା ଭାରତ । ତେବେ ଅଧିନାୟିକା ମିତାଲି ରାଜ୍ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତ ଏକ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି ।