Home ଦେଶ- ବିଦେଶ ଭାରତ ବିରୁଧରେ ପୁଣି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛି ପାକିସ୍ଥାନ । ଆଧୁନିକ ଜିପିଏସ ଗାଇଡର ମୋର୍ଟାର କୁ...

ଭାରତ ବିରୁଧରେ ପୁଣି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛି ପାକିସ୍ଥାନ । ଆଧୁନିକ ଜିପିଏସ ଗାଇଡର ମୋର୍ଟାର କୁ ଶସ୍ତା ରେ କିଣିବାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପି ରହିଥିବା ତାର ଦୁତାବାସଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।

ଭାରତ ବିରୁଧରେ ପୁଣି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛି ପାକିସ୍ଥାନ । ଆଧୁନିକ ଜିପିଏସ ଗାଇଡର ମୋର୍ଟାର କୁ ଶସ୍ତା ରେ କିଣିବାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପି ରହିଥିବା ତାର ଦୁତାବାସଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନା ବଙ୍କର କୁ ନଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ମୋର୍ଟାର କିଣିବାକୁ ପାକିସ୍ଥାନ ଯୋଜନା କରିଛି । ଏହି ମୋର୍ଟାର ଜିପିଏସ ସାହାଯ୍ୟରେ ୫କିମି ଯାଏ ଶତ୍ରୁ ସେନାକୁ ଲକ୍ଷଭେଦ କରିପାରିବ ।
କେତେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଛଡା ଚୀନ୍ ପାଖରେ ଏହି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ରହିଛି । ଅତୀତରେ ଯୁକ୍ତରଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଉକ୍ତ ମୋର୍ଟାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଏହାଛଡା ଏହି ମୋର୍ଟାର ନିକ୍ଷେପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦିଗ ଓ ଲକ୍ଷସ୍ଥଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ।